Cadru Legislativ

Cadrul Legislativ de Înfiinţare a Camerei Agricole  Judeţene Dolj :

În conformitate cu H.G.1609/16.XII.2009 privind  înfiinţarea camerelor agricole judeţene prin reorganizarea oficiilor/centrelor  de consultanţă agricolă judeţene aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de  Consultanţă Agricolă, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001  art.117 litera e. , republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a  Hotărârii nr. 3 a Consiliului Judeţean Dolj din 28 ianuarie 2010 se înfiinţează Camera Agricolă Judeţeană  Dolj cu sediul in Craiova, str. Gheorghe Bibescu nr. 3, prin reorganizarea Oficiului de Consultanta Agricola Dolj, care se desfiinteaza.
Camera Agricola Dolj este institutie publica descentralizata, cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Judetean Dolj, finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.
În 16 comune s-au înfiinţat Camerele Agricole Locale :  Afumati, Bailesti, Bechet, Bucovat, Calafat, Calarasi, Carpen, Daneti, Dabuleni, Isalnita, Izvoare, Marsani, Negoi, Piscu Vechi, Plenita si Poiana Mare care au  specialişti ce sunt la  dispoziţia  producătorilor agricoli cu informaţii şi consultanţă de specialitate.