Masuri PNDR

PNDR 2014-2020

Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

SubMăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole

PNDR 2007-2014

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” –   Ghidul Solicitantului varianta finala

Măsura 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” – GHIDUL SOLICITANTULUI

Măsura 121 „Modernizarea exploataţilor agricole” –  GHIDUL SOLICITANTULUI

Măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi ”
Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice