ELABORARE PLAN DE AFACERI , PROIECTE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR COMUNITARE SAU COFINANŢARE PUBLICĂ

Întocmirea de proiecte în valoare de 7500 Euro, finanţate din FEADR pe Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă Întocmirea de proiecte finanţate din FEADR pe măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri Proiecte finanţate din FEADR – pe măsura 121- Modernizarea exploataţiilor agricole Proiecte finanţate din FEADR – pe măsura 123 – Procesare industrie[…]